Vejle, den 10. November 2019

Værdigrundlaget for Vejle Budklub er baseret på stifterens ånd og værdier. Den tager udgangspunkt i Dojo Kun. Stifteren har igennem alle årene været en rollemodel i at overholder disse værdier der deles på tværs af mange stilarter og klubber verden over.  Vi har valgt at tilføje tre ekstra punkter inspireret og stifterens ånd.

Søg den perfekte karakter
Alle har muligheder for at blive bedre. I alt hvad du laver, stræb først og fremmest efter at blive en bedre person.

Vær trofast
Først og fremmest overfor din selv. Vær loyal overfor Klubben, din familie og dine venner. Svigt ikke.

Gør dit bedste
Vær altid kritisk med det du laver. Gør altid dit bedste –  i alle livets forhold.

Respekter andre
Vær ikke hovmodig. Negliger ingen, vis hensyn, vær omsorgsfuld.

Vær ikke voldelig i din optræden
Vær værdig i din optræden – under alle forhold. Vær ansvarlighed overfor det du repræsenterer: Klubben, din familie og dine venner.

Vær en god ven
Alle har behov for gode venner. For at få venner, skal du være en god ven. Interesser dig for andre, hold dine aftaler, hjælp uden at spørge. Vær ærlig og lad være med at bagtale andre.

Vær en del af hele klubben
Klubben består af flere afdelinger. Du er først og fremmest del af hele klubben. Interesser dig for hvad de andre laver. Hils på alle i klubben.

Gør en indsats for klubben
Klubben er baseret på frivilligt arbejde. Som medlem af klubben skal du hjælpe med at få klubben til at fungere. Giv en hånd når det er nødvendigt. Vent ikke indtil du bliver spurgt; stil dig selv til rådighed.